Oferta

· Mapa do celów projektowych zarówno w formie analogowej (tradycyjnej) jak i numerycznej.

· Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

· Sporządzanie i aktualizacja mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej

· Podział nieruchomości

· Wznowienie granic

· Rozgraniczenie nieruchomości

· Wytyczenia obiektów na gruncie – budynków, budowli, sieci infrastruktury technicznej (przyłączy wody, gazu, kanalizacji, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych i innych mediów)

· Inwentaryzacja powykonawcza - budynków, budowli, sieci infrastruktury technicznej (przyłączy wody, gazu, kanalizacji, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych i innych mediów)

· Pomiary w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw do wniosków o dopłaty z ARiMR

· Tworzenie map numerycznych w systemie Geo-InfoV 
 
 
 
O firmie | Oferta | Cennik | Kontakt | Sitemap
  © geolux.pl Freelance web designer